Physical

Arthouse

Physical ArtHouse a wcześniej Pracownia Teatru Tańca, od 2010 roku funkcjonuje i rozwija się w strukturach Młodzieżowego Centrum Kultur i Edukacji w Zielonej Górze pod kierunkiem artystycznym Marka Zadłużnego- choreografa, dyplomowanego artysty tancerza, pedagoga, teoretyka tańca. 

Physical Arthouse poszerza swoje horyzonty, jest bardziej otwartym projektem / na wszelkie działania związane z ciałem, ruchem, “doświadczaniem”.

Physical Arthouse postrzegane NIE jako miejsce. To nowa przestrzeń. Na tych założeniach opiera się znak graficzny.

Logotyp nie jest już stałą formą. Zmienia się i dopasowuje w zależności od specyfiki miejsca występowania. 

Jego przestrzeń pozwala wpisać w siebie każdą fakturę, sytuację, emocje. Elastyczna forma znaku potrafi wyrazić więcej.